Casa do Río

A beira do río Ulla, moi perto da ponte romana de Pontecesures no camiño de Santiago, atopase a Casa do Río unha sólida casa tradicional vilega de cantaría funcionando como hospedaxe.

Conscentes de que era imposible recuperar no interior o estilo do tempo que fora construida xa que  o único que se mantén da casa orixinal é a envolvente exterior de pedra, as reformas que alí se fixeron anteriormente non foron moi acertadas, o resultado destas era un espazo interior  escuro e moi pouco funcional.

Con un orzamento moi limitado recuperamos todo que alí había, cadeiras, mesas, tallos, moble de recepción… a todo se lle deu una segunda oportunidade nesta casa, rebaixamos o tono das paredes, utilizando o tono branco que fai que o espazo sexa menos pesado visualmente xa que os teitos non son moi altos, tamén se mudou a zona de exposición e venta de productos, moitos deles de fabricación propia,  a mesma estrutura funciona como autoservizo para o almorzo e como elemento separador da zona de paso.
Conseguimos que o espazo se perciba doutra maneira, facendo este máis harmonioso e sereno.

  • proxecto reforma planta baixa casa rural 126 m2, ano 2016
  • localización Pontecesures - Pontevedra
  • deseño O antídoto
  • fotografía SueRainbow