A taberna

Este é un proxecto para una antiga taberna taurina situada na zona vella de Pontevedra,  estudouse o espazo mantendo a carpintería exterior existente, deseñamos un interior sinxelo, deixando o espazo  central para  a zona de mesas e situando a cociña ao fondo,  recuperaronse elementos  coma o cristal das mamparas, o cemento impreso , e introducironse outros máis actuáis como o mobiliario.

Unha das paredes sen tratar e o formigón danlle unha estética bruta e improvisada.

  • proxecto reforma local para taberna 90m2, ano 2015
  • localización Pontevedra
  • deseño O antídoto